Sieć EGONET to ludzie i pasja...

  Umysł jest jak spa­dochron. Nie działa, jeśli nie jest otwarty.

Frank Zappa

KIM JESTEŚMY?
EGONET myśl

Co z tego, że oferujemy tani dostęp do Internetu… Co z tego, że utrzymujemy obiecaną prędkość niezależnie od pory dnia… Co z tego, że gry sieciowe, Skype i inne działają u nas jak należy… WIEMY, ŻE OCZEKUJESZ CZEGOŚ WIĘCEJ: "…do Internetu przede wszystkim trzeba mieć STAŁY DOSTĘP !"… i my to DOSKONALE rozumiemy budując jedną z NAJBARDZIEJ BEZAWARYJNYCH SIECI W BYTOMIU ! Przyłącz się do nas, a pokażemy Ci swoje EGO

EGONET początek

Początkowo amatorska sieć o nazwie "EGONET" powstała w lutym 2006 roku z inicjatywy niewielkiej grupy osób pragnących taniego, a jednocześnie niezawodnego połączenia z Internetem. Ze względu na znaczne rozproszenie użytkowników sieci na terenie Bytomia, jako standard przyjęto bezprzewodową transmisję danych zgodną z IEEE 802.11 (początkowo b/g, obecnie wyłącznie standardy a/n/ac). Nie trzeba było długo czekać - nasza sieć wkrótce znalazła się "na językach" (oczywiście w znaczeniu pozytywnym), co zaowocowało lawiną podłączeń nowych użytkowników. Wczesną jesienią zapadła decyzja zarejestrowania sieci jako firmy (pod tą samą nazwą) świadczącej usługi dostępu do Internetu (ISP). Grono zadowolonych Klientów wciąż rośnie, co utwierdza nas w przekonaniu, że wybraliśmy dobrą drogę i że mamy perspektywy rozwoju. W styczniu 2023 roku nastąpiły zmiany w danych firmy (wbrew pozorom - nie związane ze sprzedażą sieci) - sieć wciąż nazywa się EGONET lecz jest działem firmy EGOTECH S.C. Jesteśmy zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT - zachęcamy do skorzystania z ulgi podatkowej (więcej informacji na stronie http://www.pit.pl/ulga-internet), dzięki której Państwa koszt korzystania z naszych usług stanie się zbliżony do cen netto.

EGONET misja

UCZCIWOŚĆ. Nie stosujemy technicznych "chwytów" dla uatrakcyjnienia naszej oferty! Dla dowolnego rodzaju ruchu (VoIP, gry online, p2p i inne) możliwe jest osiągnięcie prędkości wskazanej w ofercie. Dokładamy wszelkich starań, aby każdy Klient był zadowolony niezależnie od tego, w jaki sposób najczęściej wykorzystuje połączenie z Internetem. Ponadto postanowienia naszego regulaminu gwarantują Klientowi, że cena netto wybranej usługi z czasem nie ulegnie zmianie (nie możemy zagwarantować cen brutto, gdyż wysokość podatku VAT jest czynnikiem całkowicie od nas niezależnym). EGONET zastrzega sobie oczywiście prawo do zmiany oferty (np. wycofania obecnych pakietów z oferty i wprowadzenia nowych), jednak Klient może pozostać przy starej ofercie tak długo jak zechce.
JAKOŚĆ. Ilość i jakość rzadko idą w parze. Czy zdarzyło Ci się korzystać z usługi w której można osiągnąć prędkość nawet 10 Mbit/s, a wieczorami nie da sie porozmawiać przez SKYPE bądź zagrać w ulubioną grę online? Tego typu problemy u nas nie występują - nawet w najtańszym pakiecie gwarantujemy komfortowe korzystanie ze wspomnianych usług, niezależnie od pory dnia. Konkurencja oferuje Ci wiecej? - całkiem możliwe, ale radzimy przetestować JAKOŚĆ!

Nasze obietnice
BEZAWARYJNOŚĆ

W sieci EGONET stosujemy wyłącznie profesjonalny sprzęt, przystosowany do pracy 24 godziny na dobę / 365 dni w roku. Gdy tylko jest to możliwe, prace konserwacyjne wykonujemy w godzinach nocnych, aby zapewnić Klientowi maksymalną dostępność świadczonych usług. Efekt naszych starań jest widoczny bardzo wyraźnie - możemy śmiało stwierdzić, że pod względem bezawaryjności należymy do czołówki wśród dostawców usług internetowych, działających na terenie Bytomia.

POWAŻNE TRAKTOWANIE KLIENTA

Tylko u nas możesz liczyć szybką rekację w przypadku jakichkolwiek problemów z usługą. Masz problem z grą lub innym programem korzystającym z Internetu? - skontaktuj się z nami! Jeśli technicznie problem leży po naszej stronie - rozwiążemy go tak szybko jak to możliwe. Żadnych problemów nie tłumaczymy "godzinami szczytu", "przeciążeniem sieci" itp.

Oferta

czyli każdy znajdzie coś dla siebie...

Cennik oraz szczególy oferty sieci EGONET (obowiazuje od 01.02.2023)

Cennik uslug dostepu do Internetu dla nowych Klientów:

Maksymalna prędkość

24 miesiące zobowiąznia terminowego

12 miesiące zobowiąznia terminowego

Umowa bez zobowiąznia

Instalacja + aktywacja (brutto)*

Abonament miesięczny (brutto)

 

10M

34 zl

39 zl

49 zl

od 49 zl

20 M

44 zl

49 zl

59 zl

od 1 zl

50 M

54 zl

59 zl

69 zl

od 1 zl

* Dotyczy umowy na 24 miesiace. W przypadku krótszego okresu zobowiazania koszt instalacji/aktywacji ustalany jest indywidualnie.

Cennik usług dostępu do Internetu dla obecnych Klientów, podpisujących nową umowę:

Maksymalna prędkość

12 miesiące zobowiązania terminowego

umowa bez zobowiązania

Abonament miesięczny (brutto)

10M

34 zl

39 zl

20 M

44 zl

49 zl

50 M

54 zl

59 zl

* W przypadku, gdy nie upłynął jeszcze okres zobowiazania terminowego dotychczasowej umowy, pozostaly okres zostanie uwzgledniony w nowej umowie.

Ogólna charakterystyka usługi dostępu do Internetu:
Brak ograniczeń ilości przesłanych danych
Wysokie parametry usługi, również w tzw. godzinach szczytu
Małe opóźnienia w sieci (idealne warunki dla gier sieciowych, komunikatorów z obrazem i dźwiękiem)
Bardzo niska awaryjność, krótki czas reakcji na zgłoszenia
Stały publiczny adres IP

Oplaty dodatkowe:

Usluga

Cena (brutto)

Comiesieczna wysylka faktur w postaci elektronicznej na wskazany adres e-mail

bezplatnie

Comiesieczna wysylka papierowych faktur na adres do korespondencji

5 zl / m-c

Wysylka papierowych faktur na adres do korespondencji – zbiorczo na koncu roku

bezplatnie

Zmiana pakietu na wyzszy / drozszy

bezplatnie

Zmiana pakietu na nizszy / tanszy

40 zl

Pisemne wezwanie do zaplaty – oplata za zdarzenie

20 zl

Zawieszenie korzystania z uslug dostepu do Internetu (nie dotyczy Klientów z umowa zawarta na czas okreslony)

40 zl

Nieuzasadnione wezwanie serwisu lub wezwanie do usterki powstalej z winy Klienta (cena nie zawiera materialów niezbednych do usuniecia usterki)

50 zl

Dodatkowe uslugi niezwiazane z usluga dostepu do Internetu np.: serwis/rozbudowa/konfiguracja/odwirusowanie komputera, instalacja sterowników, instalacja systemu operacyjnego lub oprogramowania uzytkowego (z nosników Klienta), itp.

Do negocjacji

 

Nasze zobowiązania, Wasze obowiązki

2023-01

Regulamin świadczenia usług internetowych przez firmę EGOTECH.S.C.

Wstęp
1. Firma EGOTECH S.C., zwana dalej Operatorem, świadczy usługi związane z dostępem do sieci Internet
2. Operator świadczy usługi zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Regulamin oraz cennik stanowią integralną część umowy.
4. Regulamin staje się wiążący dla stron w momencie złożenia podpisów na umowie o świadczenie usług, o ile zapisy umowy nie stanowią inaczej.
5. W regulaminie lub umowie przez pisemne poinformowanie drugiej strony rozumie się poinformowanie za pomocą listu poleconego lub osobiste doręczenie informacji w formie pisemnej.

Rozdział 1 - Zawarcie umowy
1.1. Umowy są zawierane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
1.2. Umowa może być zawarta na czas określony lub nieokreślony.
1.3. Do zawierania umów z Klientami są upoważnieni:
a) wspólnicy firmy EGOTECH S.C.;
b) osoba posiadająca pisemne upoważnienie do zawierania umów.
1.4. Klient może zawrzeć umowę osobiście lub przez należycie umocowanego przedstawiciela, po udokumentowaniu:
a) w przypadku osób fizycznych - tożsamości oraz aktualnego miejsca zamieszkania przez okazanie dowodu osobistego albo paszportu zagranicznego oraz dodatkowego dokumentu ze zdjęciem i adresem danej osoby;
b) w przypadku innych osób - statusu prawnego i adresu siedziby przez okazanie aktualnych dokumentów odpowiednich do statusu prawnego danej osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i dostarczenia kopii tych dokumentów;
c) w przypadku przedstawiciela ww. osób - tożsamości przez okazanie dowodu osobistego albo paszportu zagranicznego oraz dokumentu umocowania.
1.5. Operator zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów i wyjaśnień przed zawarciem umowy, jeżeli okazywane dokumenty są zniszczone lub budzą wątpliwości co do ich autentyczności.
1.6. Zawarcie umowy jest uzależnione od spełnienia określonych warunków oraz możliwości technicznych Operatora. W przypadku braku możliwości technicznych ze strony Operatora - Klientowi nie przysługuje prawo do odszkodowania.

Rozdział 2 - Prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Operatora
2.1. Operator może sprzedać lub użyczyć sprzęt niezbędny do korzystania z jego usług. Użyczenie sprzętu może być uzależnione od stanów magazynowych Operatora - w zamian za użyczenie sprzętu Operator może się domagać np. podpisania umowy na czas określony i/lub jednorazowej bądź stałej miesięcznej opłaty za dzierżawę potrzebnych urządzeń (ostateczna decyzja w tej sprawie należy do Operatora).
2.2. Operator świadczy usługę dostępu do sieci Internet zgodnie ze specyfikacją usługi zawartą w szczegółach oferty, jednak może zagwarantować jej parametry tylko do punktu styku z innymi operatorami. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prędkość transmisji danych w sieciach innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
2.3. Operator zobowiązany jest świadczyć usługi nieprzerwanie z wyjątkiem przerw technicznych, niezbędnych do poprawnego funkcjonowania sieci Operatora. Na przerwy techniczne składają się okresy związane z pracami technicznymi tj. konserwacją, naprawami, oraz testowaniem sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego.
2.4. Operator gwarantuje, że łączny czas trwania planowanych przerw technicznych w godzinach 8:00-24:00 nie będzie większy niż 1 godzina całkowitego czasu funkcjonowania sieci, licząc w okresie miesięcznym. Operator zobowiązany jest do informowania Klientów z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem o planowanych przerwach technicznych, dłuższych niż 15 minut, na swojej stronie internetowej i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o ile Klient udostępnił swój adres e-mail Operatorowi.
2.5. Prace techniczne wymagające więcej czasu w danym miesiącu mogą być prowadzone wyłącznie w godzinach nocnych 24:00-8:00.
2.6. Jeżeli z powodu prowadzonych prac lub w wyniku awarii Operator nie wywiąże się z postanowień p.2.4 to na wniosek Klienta zobowiązany jest do pomniejszenia następnej opłaty abonamentowej o 1/60 jej wartości za każde pełne 8 godzin przerwy w świadczeniu usług w godzinach 8:00-24:00. W przypadku wielu przerw trwających mniej niż 8 godzin czas niedostępności usług można sumować. Należy pamiętać, że czas ten jest liczony od momentu zgłoszenia awarii Operatorowi. 2.7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub nieprawidłowości w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą lub okolicznościami utrudniającymi lub uniemożliwiającymi świadczenie usług przez Operatora, takimi jak: klęski żywiołowe, awarie sieci energetycznej, awarie lub niepoprawne działanie innych sieci telekomunikacyjnych - nie należących do Operatora, działanie osób trzecich. 2.8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nie działanie bądź niepoprawne działanie usługi, jeżeli powodem tego jest: a) błąd konfiguracji komputera lub routera Klienta (jeśli jest stosowany), nieprawidłowo zainstalowane sterowniki lub system operacyjny; b) obecność w komputerze Klienta wirusów lub innego szkodliwego oprogramowania; c) uszkodzenie sprzętu Klienta (np. karty sieciowej w komputerze, routera); d) inne przyczyny ewidentnie wskazujące na winę Klienta (np. nie podłączony bądź uszkodzony wtyk/kabel, itp.) 2.9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty Klienta powstałe na skutek przerwy w dostępie do sieci Internet z wyjątkiem odpowiedzialności wynikającej z postanowień p.2.6.
2.10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystywania przez Klienta jakichkolwiek informacji, danych lub też oprogramowania uzyskanego przez Klienta podczas korzystania z usługi.
2.11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki dostępu osób nieupoważnionych do informacji Klienta, będące wynikiem włamania, przechwycenia informacji przekazywanych z wykorzystaniem systemu lub spowodowane wskutek udostępnienia przez Klienta haseł dostępu osobom nieupoważnionym.
2.12. Operator nie odpowiada za szkody poniesione przez Klienta spowodowane przepięciami w sieci energetycznej budynku lub wyładowaniami atmosferycznymi.
2.13. Operator nie sprawuje kontroli nad treścią informacji przesyłanych za pośrednictwem świadczonej usługi. W związku z tym, Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść informacji przesyłanych i przechowywanych przez Klienta.
2.14. Operator ma prawo przedsięwziąć wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia poprawnej pracy i bezpieczeństwa sieci, np eliminując możliwość rozprzestrzeniania w sieci uciążliwych wirusów, ograniczając możliwość spamowania oraz zabezpieczając swoje urządzenia przed możliwością włamania lub przeprowadzenia ataków mających na celu zakłócenie normalnego funkcjonowania sieci.
2.15. Operator ma prawo przedsięwziąć wszelkie niezbędne środki w celu zabezpieczenia sieci przed możliwością korzystania z usług Operatora przez osoby trzecie oraz przed możliwością nadużyć ze strony Klientów.
2.16. Operator ma prawo czasowo odłączyć od sieci Klienta, który umyślnie bądź nieumyślnie zakłóca pracę urządzeń Operatora i/lub utrudnia korzystanie z usług przez innych Klientów. Operator zobowiązany jest jednak udzielić Klientowi wszelkich niezbędnych wyjaśnień oraz zaleceń w celu umożliwienia dalszego korzystania z jego usług. W takim przypadku Operator zwolniony jest z postanowień p.2.6.

Rozdział 3 - Prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Klienta
3.1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usług Operatora w sposób zgodny z prawem polskim i umowami międzynarodowymi obowiązującymi w Polsce. Ponadto Klient zobowiązany jest do przestrzegania netykiety sieciowej.
3.2. Za wszelkie treści przekazywane przez Klienta przy korzystaniu z usług Operatora odpowiedzialność ponosi Klient. W przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich wszelką odpowiedzialnością za korzystanie z usług w sposób niezgodny z prawem obciążony zostanie Klient.
3.3. Klient jest zobowiązany do terminowego dokonywania opłat za świadczone przez Operatora usługi wg obowiązującego cennika, zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozdziałach 4 i 5.
3.4. Przekazywane Klientowi dane autoryzacyjne (np. hasła dostępowe) są traktowane jako poufne - Klient zobowiązuje się do zabezpieczenia tych danych przed dostępem osób nieupoważnionych. W przypadku udostępnienia przez Klienta danych autoryzacyjnych osobom trzecim, ponosi on konsekwencje ich działania, a wszystkie koszty dodatkowe wynikłe z korzystania z usług przez osoby trzecie obciążają Klienta.
3.5. Klient zobowiązuje się nie świadczyć osobom trzecim usług dostępu do Internetu, z których korzysta na podstawie umowy, bez wcześniejszej pisemnej zgody Operatora. W przypadku udokumentowanego przez Operatora faktu świadczenia przez Klienta w/w usług bez pisemnej zgody Operatora Klient zobowiązany jest niezwłocznie zapłacić karę umowną na rzecz Operatora w wysokości 250 PLN brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt PLN) za każdy rozpoczęty miesiąc w którym stwierdzono świadczenie usług osobom trzecim.
3.6. Klient ma prawo do używania w swoim lokalu więcej niż jednego komputera podłączonego do usługi bez dodatkowych opłat (dotyczy przypadku współdzielenia jednego limitu przepustowości) o ile nie łamie postanowień p.3.5 oraz jeśli we własnym zakresie zaopatrzy się w niezbędny sprzęt. Należy jednak pamiętać, że parametry usługi mogą ulec pogorszeniu w odniesieniu do jednego stanowiska (komputera) w przypadku jednoczesnego korzystania z kilku stanowisk. Jeśli Klient stosuje urządzenia służące do bezprzewodowego doprowadzenia sygnału np. do komputera przenośnego (laptopa) to zobowiązany jest do ich należytego zabezpieczenia przed możliwością podłączenia osób trzecich. Korzystanie z usługi przez osoby trzecie (również bez wiedzy Klienta) będące wynikiem nienależytego zabezpieczenia w/w urządzeń lub nienależytej ochrony danych autoryzacyjnych traktowane będzie jak naruszenie p.3.5 z wszelkimi tego konsekwencjami.
3.7. Jeśli Klient korzysta z prawa opisanego w p.3.6 to powinien powiadomić o tym fakcie Operatora, aby zapobiec możliwości omyłkowego wszczęcia postępowania związanego z naruszeniem p.3.5.
3.8. Klient zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić bezpieczeństwo użytkowania komputera np. stosując w swoim lokalu instalację elektryczną z uziemieniem oraz w razie potrzeby uziemiając instalację antenową.
3.9. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania działań mogących zakłócić pracę urządzeń Operatora, ingerujących w zasoby innych Klientów lub mogących wywołać jakąkolwiek szkodę u innych podmiotów korzystających z usług Operatora.
3.10. W przypadku zmiany danych Klienta, a w szczególności danych adresowych, Klient zobowiązany jest pisemnie powiadomić o tym Operatora w terminie 7 dni. W przypadku nieprzestrzegania przez Klienta tego zobowiązania wszelką korespondencję kierowaną do Klienta pod nieaktualny adres uważa się za prawidłowo nadaną ze wszystkimi konsekwencjami dla Klienta, w szczególności w zakresie skutków naruszenia terminów płatności.
3.11. W przypadku udostępnienia Klientowi urządzeń będących własnością Operatora Klient zobowiązuje się do korzystania z powierzonego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami prawidłowej eksploatacji. Wszelkie usterki może usuwać wyłącznie Operator lub osoba upoważniona. W przypadku utraty lub zniszczenia powierzonego sprzętu Klient zobowiązany jest pokryć koszty zakupu nowych urządzeń o zbliżonej funkcjonalności. W przypadku rozwiązania umowy Klient zobowiązany jest zwrócić powierzony sprzęt w terminie 7 dni w stanie nie gorszym niż wynika to z jego normalnej eksploatacji (jeżeli demontaż instalacji antenowej wiąże się z ryzykiem upadku z wysokości - niezbędne czynności wykonuje Operator lub osoba upoważniona).
3.12. Klient może zawiesić korzystanie z usług objętych umową przez okres maksymalnie 3 kolejnych miesięcy, z góry określając datę wznowienia świadczenia usług, zawiadamiając o tym Operatora na piśmie (listem poleconym lub osobiście), z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem ze skutkiem od 1-go dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym doręczono powiadomienie. Za czasową dezaktywację przyłącza sieciowego Klient zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty w wysokości określonej w cenniku Operatora. Przez okres zawieszenia w korzystaniu z usług objętych umową Klient zwolniony będzie z obowiązku uiszczania opłat abonamentowych za te usługi, a Operator z obowiązku świadczenia tych usług. Prawo do zawieszenia usług przysługuje Klientom którzy nie są związani umową terminową z Operatorem lub Klientom dla których okres zobowiązania terminowego już wygasł.
3.13. Klient ma prawo do wszczęcia postępowania reklamacyjnego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług objętych umową. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej - dopuszcza się również zgłoszenie reklamacji za pomocą poczty elektronicznej, jednak w takim wypadku konieczny jest kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia poprawnego doręczenia korespondencji. Operator ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji.
3.14. Przed złożeniem reklamacji dotyczącej parametrów usługi należy się upewnić, czy za pogorszenie parametrów nie jest odpowiedzialne urządzenie Klienta. Podstawą do reklamacji nie mogą być pomiary prędkości wykonane przy korzystaniu z bezprzewodowego połączenia WiFi. Prawidłowy pomiar zapewnia wyłącznie kablowe połączenie z routerem.

Rozdział 4 - Warunki płatności oraz rozliczeń
4.1. Podpisanie umowy upoważnia Operatora do wystawiania faktur za świadczone usługi bez podpisu Klienta. Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach realizacji zawartej umowy.
4.2. Abonament za usługi świadczone przez Operatora jest płatny z góry, najpóźniej do 15-go dnia danego okresu abonamentowego. Okresem abonamentowym standardowo jest miesiąc kalendarzowy, jednak na wniosek Klienta może to być kwartał, pół roku bądź rok.
4.3. Wysokość pierwszego abonamentu jest ustalana indywidualnie na podstawie ilości dni jaka pozostała do końca danego okresu abonamentowego. Termin płatności pierwszego abonamentu wynosi 7 dni od dnia instalacji sprzętu.
4.4. Za datę uregulowania należności przez Klienta uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Operatora wskazany na umowie lub ostatniej fakturze (każdy Klient otrzymuje indywidualny numer konta do wpłat).
4.5. W przypadku uchybienia terminowi płatności Operator ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. Ponadto, w przypadku naruszenia terminu płatności o więcej niż 10 dni, Operator zastrzega sobie prawo do wysłania płatnego (wg cennika firmy EGOTECH S.C.) pisemnego wezwania do zapłaty i/lub wyświetlania stosownego monitu w przeglądarce internetowej do czasu uregulowania zaległych opłat.
4.6. W przypadku gdy Klient nie wyraża dobrej woli w kwestii uregulowania należności względem Operatora, Operator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Klienta wybranej firmie windykacyjnej włącznie z możliwością odsprzedaży całości zadłużenia.
4.7. Faktury będą wystawiane na początku okresu abonamentowego i wysłane do Klientów elektronicznie lub listownie, zgodnie z indywidualnymi ustaleniami zawartymi w umowie. Nieotrzymanie przez klienta faktury nie zwalnia go z obowiązku terminowego regulowania należności (wykonując przelew należy się posłużyć danymi do wpłat z umowy lub poprzedniej faktury). Klient ma prawo domagać się wystawienia duplikatu zaginionej faktury.
4.8. W przypadku uznania przez Operatora reklamacji wniesionej przez Klienta nadpłata powstała z tego tytułu zostanie automatycznie zaliczona na poczet rozliczenia następnej faktury chyba, że Klient wskaże inaczej.
4.9. Usługi serwisowe związane z nie działaniem bądź niepoprawnym działaniem usługi dostępu do Internetu są świadczone nieodpłatnie chyba, że usterka wynikła z przyczyn opisanych w p.2.8.a, 2.8.b, 2.8.d (pobierana jest wówczas opłata wg cennika usług firmy EGOTECH S.C.). Jeśli usterka wynikła z przyczyn opisanych w p.2.8.c to usuwana jest bezpłatnie tylko w ramach zobowiązań gwarancyjnych.

Rozdział 5 - Zmiany w cenniku, regulaminie oraz rozwiązanie umowy
5.1. Operator może dokonywać zmian regulaminu i cennika w czasie obowiązywania umowy. O zmianach w regulaminie Operator niezwłocznie poinformuje Klienta, dostarczając jego znowelizowaną wersję na adres do korespondencji wskazany w umowie.
5.2. Brak sprzeciwu w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty wysłania informacji oznacza akceptację nowego regulaminu przez Klienta.
5.3. Klient ma prawo nie zaakceptować nowego regulaminu. Brak akceptacji skutkuje wypowiedzeniem umowy na zasadach określonych w p.5.6. Jeśli umowa została zawarta na czas określony to Klient zwolniony jest z wykonywania czynności opisanych w p.5.7 (o ile Klient wskazał na zmianę regulaminu jako przyczynę wypowiedzenia umowy).
5.4. Przez zmianę cennika rozumie się zmianę ceny netto za daną usługę. Cena brutto uzależniona jest od aktualnej wysokości podatku VAT.
5.5. Nowy (zmieniony) cennik obowiązuje jedynie Klientów, którzy podpisali umowę po dokonaniu zmian w cenniku oraz Klientów, którzy zaakceptowali nowy cennik (zmiana parametrów usługi na wniosek Klienta odbywa się tylko wg nowego cennika i jest równoznaczna z jego akceptacją).
5.6. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę bez podania przyczyny z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Złożenie wypowiedzenia nie zwalnia Klienta od uiszczania opłat abonamentowych za okres wypowiedzenia.
5.7. W przypadku przedterminowego rozwiązania umowy zawartej na czas określony Klient zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 300zł (słownie: trzysta złotych) brutto. Wyjątek stanowią przypadki opisane w p.5.3, 5.9.b, 5.9.c, 5.10.a.
5.8. Jeżeli Klient, na 30 dni przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta, nie zawiadomi Operatora, iż nie zamierza nadal korzystać z jego usług, wówczas przyjmuje się, iż umowa zostaje przedłużona na czas nieokreślony.v 5.9. Umowa wygasa wskutek:
a) wypowiedzenia umowy, z zachowaniem okresów wypowiedzenia opisanych w p.5.6;
b) śmierci Klienta będącego osobą fizyczną. Za datę wygaśnięcia umowy przyjmuje się datę pisemnego zawiadomienia Operatora o śmierci Klienta. Do chwili zawiadomienia Operator ma prawo naliczać opłaty zgodne z umową;
c) likwidacji Klienta (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej).
5.10. Operator ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
a) ustania możliwości technicznych świadczenia usługi; w takim wypadku Klientowi przysługuje zwrot nie wykorzystanej części opłaconego abonamentu;
b) nieprzestrzegania przez Klienta postanowień zawartych w regulaminie lub umowie; rozwiązanie umowy nie zwalnia Klienta od odpowiedzialności za wyrządzone szkody oraz za niezapłacone usługi.

Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Prawa telekomunikacyjnego.
2. Kwestie sporne będą rozpatrywane przed sądem właściwym dla siedziby Operatora. Strony zobowiązują się jednak do polubownego załatwiania sporów przed skierowaniem ich na drogę sądową.
3. Niniejszy regulamin obowiązuje Klientów, którzy podpisali umowę po 15 lutego 2016 roku.

EGOTECH S.C.
Dominik Mzyk, Aleksander Piotrowski
42-674 Zbrosławice, ul. Gen. J. Ziętka 13A
NIP: 6452561438, REGON: 383770994
Kontakt: 601 199 262Pomoc

jesteśmy do Waszej dyspozycji od 8:00-22:00

W razie jakichkolwiek problemów związanych z poprawnym funkcjonowaniem usługi (w tym również problemów wynikających z błędnej konfiguracji komputera) - zadzwoń, zawsze możesz liczyć na naszą telefoniczną pomoc. Telefon serwisowy 601199262 czynny jest codziennie w godzinach 8:00-20:00. Awarię można zgłosić również za pomocą SMS (w dowolnych godzinach). Zgłoszenie będzie traktowane poważnie tylko w przypadku wysłania wiadomości z telefonu komórkowego oraz umieszczenia w jego treści danych umożliwiających identyfikację Klienta.


Kontakt z nami
  • EGOTECH S.C.
  • Dominik Mzyk, Aleksander Piotrowski
  • ul. Gen. Jerzego Ziętka 13A
  • 42-674 Zbrosławice
  • NIP: 6452561438
  • REGON: 383770994
  • Kontakt (EGONET): 601199262
  • Pomimo w/w adresu siedziby - sieć EGONET działa obecnie wyłącznie na terenie Bytomia. Zapraszamy do zapoznania się z innymi naszymi usługami na stronach: https://egotech.pl oraz https://inteligentny-dom.org

Orientacyjny zasięg: